Hvorfor bestyrelse?

Her kan du læse mere om hvad bestyrelsesarbejdet går ud på.