Hvem er den kompetente bestyrelsesformand? Hvilke forventninger kan en virksomheds ejerkreds med rette stille til den profil, der sidder ved bordenden i bestyrelseslokalet. Hvad adskiller forventningerne til hende eller ham fra forventningerne til et menigt medlem?

Dét er overvejelser, vi har erfaring med at gøre sammen med vores klienter i Boardmember. Det er ikke tilstrækkeligt at identificere en profil med specialistkompetencer og brancheerfaring. Der skal mere til.

Bestyrelsesformanden skal være i besiddelse af en general forretnings- og ledelseserfaring, der rækker ud over den umiddelbare forståelse og specialistviden. Han eller hun skal med erfaringen i ryggen eje det engagement, der skaber momentum, vision og vilje til vækst – foruden evnen til ekstrovert og autentisk lederskab. Nyttig inspiration kan hentes i masser af  ledelses-litteratur – og gælder det forventninger specifikt til rollen som bestyrelsesformand er www.ledelse.borsen.dk: Bestyrelsesformanden et relevant sted at lade sig inspirere.

For at kunne fungere som en kompetent bestyrelsesformand kræves der gerne indsigt i og erfaring med mere overordnede forretnings-opgaver for virksomheden i sin helhed. Også konsulenthuset PwC sætter ord på rollen, senest i sin udgivelse www.pwc.dk: Årets bestyrelsesformand 2016.

Hvad forventes af en bestyrelsesformand ?

Bestyrelsesformanden er i besiddelse af strategiske evner. Strategiske kompetencer omfatter adskillige aspekter af det at være en god leder og inspirator – og der er god inspiration at hente i udgivelsen Den kompetente bestyrelse, Erhvervsstyrelsen i 2010.

1. Vedkommende skal have forståelse for den generelle udvikling i det globale forretningsliv.

2. Vedkommende skal evne at sætte sig grundigt ind i sit forretningsområde, og hvordan hans eller hendes virksomhed indgår i samme.

3. Han eller hun må være fortrolig med virksomhedens interne arbejdsgange, kompetencer og kultur.

4. Det er nødvendigt løbende at følge med i både den eksterne og interne udvikling. 

5. Formanden for en bestyrelsen må have overblik og en evne til hurtigt at fange essensen i et problem.

6. Forventningen er, at en bestyrelsesformand bidrager til at finde løsninger.

7. Rollen som formand fordrer handlekraft og lederskab

8. Evnen til dialog og kommunikation er vigtig.

9. Den, der byder ind på en bestyrelsespost – som formand – må være i kontinuerlig personlig udvikling, så han eller hun ikke blot kører på rutinen, men er på højde med også større ændringer i forretningsmiljøet, herunder indholdet i og konsekvenserne af 2010’ernes ’disruption’.

“Den kompetente bestyrelsesformand har udvidet indsigt i såvel samfund som forretningsområde.”

Kilder:

www.ledelse.borsen.dk: Bestyrelsesformanden. www.erhvervsstyrelsen.dk: Den kompetente bestyrelse, 2010. www.pwc.dk: Årets bestyrelsesformand 2016.