Find bestyrelsesmedlem

Klar til en fremtid med en professionel bestyrelse?

En god og aktiv bestyrelse giver bedre præstationer. Med den rette sammensætning af kompetencer i bestyrelsen får I ny viden og sparring. Boardmember tilbyder jer professionelle bestyrelsesmedlemmer og hjælper jer igennem rekrutteringsprocessen.

Boardmember kan:

  • Levere et enkelt nyt medlem til jeres bestyrelse – ad gangen
  • Sammensætte en ny bestyrelse for jeres virksomhed
  • Gøre rekrutteringsprocessen let og enkelt, så I hurtigt kan komme videre med arbejdet

Bestyrelsesrekruttering via Boardmember er let og enkelt. Vi hjælper jer fra den indledende behovsafklaring, gennem udvælgelse og samtaler, til den endelige kontrakt.

No cure – no pay. Vi gennemfører processen og tager først betaling, når I har underskrevet bestyrelseskontrakt med jeres nye bestyrelsesmedlem. Honoraret til Boardmember aftales på forhånd. Honorarets størrelse afhænger af virksomhedens omsætning og størrelse.

Boardmember lægger vægt på, at alle bestyrelsesmedlemmer har en dyb forretningsmæssig forståelse, og kan være med til at udvikle virksomheden gennem et godt og effektivt bestyrelsesarbejde.

Boardmember har et bredt og et dybt kendskab til de bestyrelsesmedlemmer, som vi matcher med jeres bestyrelse. Vores bestyrelsesmedlemmer er screenet og interviewet. De er mænd, kvinder, unge, modne, danske og udenlandske. Vi har bestyrelsesmedlemmer med brede erfaringer, med specialiseret viden – og dem midt imellem.

Et samarbejde med Boardmember bygger på tillid. Vi udviser diskretion og behandler alle jeres oplysninger fortroligt.

Lad os finde jeres nye bestyrelsesmedlem. Ring +45 22 24 92 22 eller skriv til os her:

Sådan forløber en bestyrelsesrekruttering hos Boardmember

Her gør vellykket bestyrelsesrekruttering en forskel:

tjek-box Gearet til vækst

Vækst afhænger af virksomhedens evne til at konkurrere, og konkurrenceevne forudsætter, at ledelsen kan opretholde et helhedsperspektiv på forretningen, herunder skabe en organisation, der over tid kan matche markedets udfordringer og muligheder. Jo mere vækst, jo væsentligere bliver denne opgave. Opgaven er vanskelig at løse, sideløbende med at den daglige drift fylder. Det rette forum for opgaven er derfor en kompetent og professionel bestyrelse, der sammensættes med de relevante kompetencer.

tjek-box Parat til internationalisering

Springet fra det nære marked til det fjernere internationale marked kan være stort. Da virksomheden typisk ikke selv har de nødvendige kompetencer til at opbygge et eksportmarked – eftersom man ikke har gjort det før – ligger der en stor gevinst i at få adgang til en person med sådanne kompetencer. En nærliggende løsning er at hente et bestyrelsesmedlem ind, der har prøvet det før og derfor har de relevante internationale kompetencer.

tjek-box Når banken kræver krisestyring

Nogle virksomheder møder i deres livscyklus nødvendigvis situationer, der kræver krisestyring. Hvis krisen er en omfattende økonomisk krise, kræves særlige tiltag. Forhandlinger med finansielle partnere forløber bedst, hvis begge parter er vant til at færdes i den arena. Ofte har virksomheden ejerkreds ikke sådanne erfaringer, – allerede fordi det ikke har været nødvendigt før. En god løsning i denne situation er at udvide bestyrelsen med et medlem, der kan hjælpe med til at opgaven lykkes og krisen overvindes.

tjek-box Ejerskifte

Det kræver grundig forberedelse at sælge en virksomhed og få det bedst mulige resultat hjem. Det gælder uanset om virksomheden sælges til en fremmed køber eller som led i et generationsskifte. Både planlægningen og gennemførelsen bør ske i tæt samarbejde med bestyrelsen, der i god tid inden er sammensat på en sådan måde, at ejerkredsen kan hente mest mulig støtte og erfaring derfra i hele salgsforløbet.

tjek-box Start-up virksomhed

Det siger sig selv, at der er mange udfordringer og nye opgaver, når en ny virksomhed etableres. Det er uanset om ejeren eller ejerkredsen har erfaring med start-up eller ej. Her spiller det en vigtig rolle, at bestyrelsesrekrutteringen bygger på de rette overvejelser. Bestyrelsen skal ud over at være fagligt og forretningsmæssig kompetent, gerne åbne for relevant netværk – alt skal i spil for at give virksomheden den bedst mulige start.